Arrel de la web > Notícies > MÉS PER MARRATXI RECLAMA LA PUBLICACIÓ DE LES TAXES DE RECOLLIDA D’ANIMALS A (...)

MÉS PER MARRATXI RECLAMA LA PUBLICACIÓ DE LES TAXES DE RECOLLIDA D’ANIMALS A LA WEB MUNICIPAL .

divendres 20 de febrer de 2015

Els regidors Joan Francesc Canyelles i Miquel Rosselló presenten una moció al proper Ple del 24 de febrer, ja que el passat 5 de març de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre la Fundació Natura Parc i l’Ajuntament de Marratxí amb l’objectiu de donar solució als nombrosos problemes i incidències amb la fauna domèstica (animals vagabunds o abandonats) per la qual cosa es posa en perill la salut pública, la seguretat vial i la integritat dels nostres habitants. Les taxes aplicables que estan incloses en el Conveni de col·laboració signat el passat 5 de març de 2012, no contemplen la recollida dels animals per part de l’esmentada Fundació. I si l’hostatge i gestió integral dels animals dipositats o recollits.

Des del Grup Municipal MÉS (PSM-IV) consideram imprescindible la transparència i publicitat de totes les taxes municipals, ja que les entitats locals representen directament, i en aplicació de mecanismes d’elecció democràtica directa, la ciutadania i és per aquest motiu que consideram imprescindible la publicació, a la pàgina web de l’Ajuntament, de totes les taxes que actualment estan en vigor.

Per totes aquestes raons proposen que s’acordi en la sessió plenària, que l’equip de Govern es comprometi a publicar a la Web de l’Ajuntament, en un lloc fàcil de trobar, les taxes de recollida i trasllat, hostatge i gestió integral dels animals dipositats o recollits per la Fundació Natura Parc.

220 Missatges al fòrum

Respondre a aquest article